Gravity, Orbits and Kepler's Laws


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity, Orbits and Kepler's Laws
Beskrivelse The goals of this activity are to learn how the shape and period of the orbit of a planet orbiting a star depend on the mass of the star and the mass of the planet; to learn how the shape of the orbit depends on the speed and radius of the planet; to observe Kepler’s laws
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Kepler's laws, Newton's law of universal gravitation, Newton's second law, Newton's third law, gravity
Simuleringer Gravity and Orbits


Forfattere Rhoda Berenson
Skole / Organisasjon New York University
Lastet opp 18.07.14
Oppdatert 27.10.14