Atomic Spectra and the Composition of Stars


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Atomic Spectra and the Composition of Stars
Beskrivelse The goals of this lab are to learn the relationship between atomic energy levels and the light emitted by an atom and to understand how scientists can use spectra to determine the composition of stars
Emne Astronomi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atomic spectra, energy levels, photons, stellar composition
Simuleringer Neonlys og andre gassutladningslamper


Forfattere Rhoda Berenson
Skole / Organisasjon New York University
Lastet opp 18.07.14
Oppdatert 18.07.14