NGSS Simulation Alignment/Correlation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel NGSS Simulation Alignment/Correlation
Beskrivelse This is a draft correlation of all PHeT sims that were posted in May, 2014 to the NGSS Performance Expectations (PE's) and or the K-12 Framework for Science Education Disciplinary Core Ideas (DCI's) If your would like to suggest changes or additions, please email me your ideas to [email protected]. Thanks and enjoy!
Emne Annet
Nivå Barneskole, Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Annet, Demonstrasjon
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Concepts, Core, Crosscutting, Disciplinary, Framework, Ideas, K-12, NGSS, Science
Simuleringer Syre/base-løsning, Bygg et atom, Konsentrasjon, Energiskatepark: Grunnleggende, Fractions Intro, Grafisk framstilling av rette linjer, Drivhuseffekten, Naturlig seleksjon, Plate Tectonics, Salter og Løselighet


Forfattere Matthew Huffine
Skole / Organisasjon Lewis Center for Educational Research
Lastet opp 29.05.14
Oppdatert 20.03.15