PhET Inquiry - Bending Light


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Inquiry - Bending Light
Beskrivelse Students learn the law of reflection, and get a qualitative grasp of refraction. This style of inquiry uses the backward-faded scaffolding approach exemplified by Slater et al in "Engaging in Astronomical Inquiry," and borrows heavily from the format and language used in that book.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord inquiry, reflection, refraction
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere Paul Martenis
Skole / Organisasjon Newton North High School
Lastet opp 27.05.14
Oppdatert 27.05.14