Cell Transport and Neuron Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Cell Transport and Neuron Simulation
Beskrivelse This lab simulates the action potential of a neuron using the membrane channel simulator. Students are directed through the process of setting up their membrane like the membrane of a neuron and performing the steps of an action potential.
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord action potential, gated channel, leakage channel
Simuleringer Membrane Channels


Forfattere Laura Appelt
E-post for kontakt lappelt@emmerichmanualhs.org
Skole / Organisasjon Emmerich Manual High School
Lastet opp 13.04.14
Oppdatert 13.04.14