Cell Transport and Neuron Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Cell Transport and Neuron Simulation
Beskrivelse This lab simulates the action potential of a neuron using the membrane channel simulator. Students are directed through the process of setting up their membrane like the membrane of a neuron and performing the steps of an action potential.
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord action potential, gated channel, leakage channel
Simuleringer Membrane Channels


Forfattere Laura Appelt
Skole / Organisasjon Emmerich Manual High School
Lastet opp 13.04.14
Oppdatert 13.04.14