Laboratorio de Péndulo Simple


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Laboratorio de Péndulo Simple
Beskrivelse
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Mastergrad og doktorgradsnivå, Ungdomsskole
Type Demonstrasjon, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish (Colombia)
Nøkkelord laboratorio, movimiento pendular, péndulo, periodo
Simuleringer Pendel-laboratorium


Forfattere Leonardo Correa
E-post for kontakt ietalleo@hotmail.com
Skole / Organisasjon Institucion Educativa Tecnico Agropecuaria De Luruaco
Lastet opp 13.04.14
Oppdatert 13.04.14