The Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Photoelectric Effect
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord photoelectric effect
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Kristy Bibbey
E-post for kontakt kbibbey@psdschools.org
Skole / Organisasjon Poudre High School
Lastet opp 06.04.14
Oppdatert 06.04.14