Greenhouse


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Greenhouse
Beskrivelse A worksheet to guide students through the Greenhouse Effect simulation
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Climate Change, Greenhouse Effect
Simuleringer Drivhuseffekten


Forfattere Kristy Bibbey
E-post for kontakt kbibbey@psdschools.org
Skole / Organisasjon Poudre High School
Lastet opp 06.04.14
Oppdatert 14.04.14