Using the particle model to explain states of matter


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Using the particle model to explain states of matter
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord matter, particle model, states
Simuleringer States of Matter: Basics


Forfattere George Ramos
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 05.04.14
Oppdatert 05.04.14