Laboratorio - Circuito Eléctrico


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Laboratorio - Circuito Eléctrico
Beskrivelse - Construcción de Circuito en Serie - Construcción de Circuito en Paralelo
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish (Peru)
Nøkkelord Circuito eléctrico, Circuito en Paralelo, Circuito en serie
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere D. Ricardo Chunga
E-post for kontakt shilong76@gmail.com
Skole / Organisasjon School
Lastet opp 18.03.14
Oppdatert 18.03.14