How Does Dilution Affect pH Levels of Acids and Bases? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel How Does Dilution Affect pH Levels of Acids and Bases?
Beskrivelse
Emne Kjemi
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acid, acidic, base, basic, dilution, pH, pH level
Simuleringer pH-skala, pH-skala – grunnleggende (HTML5)


Forfattere Jocelyn Gianatasio
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 16.03.14
Oppdatert 29.10.14