Circuit Virtual Lab (Ohm's Law)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Circuit Virtual Lab (Ohm's Law)
Beskrivelse This virtual lab guides students through three PHET simulations to help them understand concepts expressed in Ohm's Law. This lab is meant to help students understand concepts behind the formula V=IR.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Current, Resistance, Voltage
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Alicia Grine
Skole / Organisasjon Austin Middle (MSP)
Lastet opp 15.03.14
Oppdatert 15.03.14