Gene Expression-the Basics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gene Expression-the Basics
Beskrivelse This is a worksheet that goes along with the simulation. It can be done in ~30-40 minutes.
Emne Biologi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gene expression, protein synthesis
Simuleringer Genuttrykk


Forfattere Joanne Leveille
E-post for kontakt joanne.leveille@rc255.net
Skole / Organisasjon Reed- Custer High School U#255
Lastet opp 12.03.14
Oppdatert 12.03.14