Pendulum Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Pendulum Lab
Beskrivelse In this activity you will investigate how variables affect the motion of a pendulum. You will discover how the period of a simple pendulum depends on the length of the string and the mass of the pendulum bob.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord pendulum, period, periodic motion
Simuleringer Pendel-laboratorium


Forfattere Orkida Dedushi
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 09.03.14
Oppdatert 09.03.14