Plate Motions Lab Sheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Plate Motions Lab Sheet
Beskrivelse Lab to use with Plate Tectonics Simulation. Offers variety of Bloom's Taxonomy leveled questions.
Emne Geofag
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Plates, Tectonic
Simuleringer Plate Tectonics


Forfattere Brian Puls
E-post for kontakt puls.bm@gmail.com
Skole / Organisasjon 6th Grade Science Teacher
Lastet opp 03.03.14
Oppdatert 19.05.15