lac Operon Simulation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel lac Operon Simulation
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord DNA, RNA, biology, gene, lac operon
Simuleringer Gene Machine: The Lac Operon


Forfattere Chris Justus
E-post for kontakt crjustus@interact.ccsd.net
Skole / Organisasjon Clark County School District
Lastet opp 25.02.14
Oppdatert 19.05.15