Energy Forms and Changes Simulation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Forms and Changes Simulation
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Begrepsspørsmål, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conservation, conversion, energy, system, transfer
Simuleringer Energiformer og overganger


Forfattere A. Norberg
Skole / Organisasjon Orono Middle School
Lastet opp 18.02.14
Oppdatert 25.02.14