Ley de Boyle-Mariotte PHET


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ley de Boyle-Mariotte PHET
Beskrivelse Permite deducir la ley de Boyle-Mariotte
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish (Mexico)
Nøkkelord Boyle
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere GUDIEL ROBLERO
E-post for kontakt gudiel.roblero@ulv.edu.mx
Skole / Organisasjon UNIVERSIDAD LINDA VISTA
Lastet opp 10.02.14
Oppdatert 10.02.14