Exploring Gas Laws


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Gas Laws
Beskrivelse A Guided Inquiry activity to explore the gas laws
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Boyle's Law, Charles' Law, Dalton's Law of Partial Pressure, Gay-Lussac's Law, gas laws
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Ann Baxley
E-post for kontakt ann.baxley@cobbk12.org
Skole / Organisasjon Walton High School
Lastet opp 30.01.14
Oppdatert 30.01.14