Exploring Gas Laws


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Gas Laws
Beskrivelse A Guided Inquiry activity to explore the gas laws
Emne Annet, Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Boyle's Law, Charles' Law, Dalton's Law of Partial Pressure, Gay-Lussac's Law, gas laws
Simuleringer Gas Properties (HTML5)


Forfattere Ann Baxley
Skole / Organisasjon Walton High School
Lastet opp 30.01.14
Oppdatert 25.06.20