Demonstartion of waves on a string


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Demonstartion of waves on a string
Beskrivelse A methodological guide for demonstrating mechanical waves on the example of waves on a string. In Armenian educational environment this is a new type of learning material. Demonstration can provides ample opportunities to observe the physical phenomenon in detail and step-by-step.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Demonstrasjon
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Armenian
Nøkkelord demonstration, mechanical waves, phet
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Gagik Demirjian
Skole / Organisasjon Gyumri State Pedagogical Institute
Lastet opp 24.12.13
Oppdatert 24.12.13