Projectile Motion-Using kinematic equations


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion-Using kinematic equations
Beskrivelse This lab requires the students to use equations for x and y in projectile motion and is quantitative in nature.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord distance, equations, projectiles, range
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Elisabeth Pope
Skole / Organisasjon Celina ISD
Lastet opp 12.12.13
Oppdatert 06.01.14