Inquiry to Gravity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Inquiry to Gravity
Beskrivelse Introduction to Gravity activity.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Force, Gravity
Simuleringer Gravity and Orbits, Gravitasjonskraftlab


Forfattere Brian Underwood
Skole / Organisasjon Milford Exempted Village
Lastet opp 08.12.13
Oppdatert 09.12.13