Light and Waves E-Learning Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Light and Waves E-Learning Activity
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Light, internal, refraction, relfection, total, waves
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere Gregory O'Neill
E-post for kontakt on@camhigh.vic.edu.au
Skole / Organisasjon Camberwell High School
Lastet opp 26.11.13
Oppdatert 17.06.15