Momentum and Collisions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Momentum and Collisions
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord collisions, conservation, momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Peter Malecki
E-post for kontakt pmalecki@lphs.org
Skole / Organisasjon Lake Park HS
Lastet opp 25.11.13
Oppdatert 25.11.13