Rutherford Scattering--Building the Atomic Model Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Rutherford Scattering--Building the Atomic Model Activity
Beskrivelse
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Atoms, JJ Thomson, Model of the Atom, Plum Pudding Model, Rutherford, Rutherford Model
Simuleringer Rutherford Scattering


Forfattere Leslie Hepler
Skole / Organisasjon Millersburg Area High School
Lastet opp 21.11.13
Oppdatert 21.11.13