Light Behaves Like a Wave (sometimes...) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Light Behaves Like a Wave (sometimes...)
Beskrivelse Activity that serves as both an opportunity to review wave phenomenon, and discover the wavelike properties of light.
Emne Fysikk, Geofag
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Light, diffraction, interference, optics, waves
Simuleringer Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Nathan Quarderer
E-post for kontakt quarderern@nicc.edu
Skole / Organisasjon Northeast Iowa Community College
Lastet opp 20.11.13
Oppdatert 02.12.13