Projectile Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Investigation
Beskrivelse Use of a data table and relationship between diameter and air resistance.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord air resistance
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Teresa Gill
Skole / Organisasjon North High School
Lastet opp 12.11.13
Oppdatert 19.05.15