What Affects Resistance


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel What Affects Resistance
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Resistance, current, voltage
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Ashley Teslicka
Skole / Organisasjon Marietta High School
Lastet opp 31.10.13
Oppdatert 31.10.13