Energy Forms Simulation Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Forms Simulation Activity
Beskrivelse This lab explores thermal energy properties of radiation, convection, and conduction, then has students observe and describe energy transfers in part 2.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy, energy transfers, heat, thermal
Simuleringer Energiformer og overganger


Forfattere Tim Perry
Skole / Organisasjon Sterling Montessori
Lastet opp 18.10.13
Oppdatert 18.10.13