Properties of a Wave Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Properties of a Wave Lab
Beskrivelse Students explore the properties of waves.
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord light, waves
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Jason Acosta
E-post for kontakt acostajv@gmail.com
Skole / Organisasjon Liberty Classical Academy
Lastet opp 02.10.13
Oppdatert 02.10.13