PhET Plate Tectonics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Plate Tectonics
Beskrivelse
Emne Geofag
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Convergent, Divergent, Plate, Subduction, Tectonics, Transform
Simuleringer Plate Tectonics


Forfattere David Moutoux
E-post for kontakt dmoutoux@jeffco.k12.co.us
Skole / Organisasjon Jefferson County School District, Evergreen High School
Lastet opp 27.09.13
Oppdatert 27.09.13