Crash!


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Crash!
Beskrivelse This is fun way to get kids into physics and to gain a basic understanding of gravity as a force.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Force, Gravity
Simuleringer Lunar Lander


Forfattere Doug Spicher
Skole / Organisasjon HCPSS
Lastet opp 23.09.13
Oppdatert 24.02.14