Principio de Arquimedes


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Principio de Arquimedes
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Arquimdes
Simuleringer Buoyancy


Forfattere daniel cruz ochoa
E-post for kontakt daniel.cruz@udb.edu.sv
Skole / Organisasjon Universidad Don Bosco
Lastet opp 16.09.13
Oppdatert 16.09.13