Forces and Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Forces and Motion
Beskrivelse A beginning lab that helps teach the concept that motion occurs when forces are unbalanced.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Forces, motion
Simuleringer Forces and Motion, Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Forces and Motion: Basics


Forfattere Sarah Borenstein
Skole / Organisasjon Campus Middle School
Lastet opp 18.08.13
Oppdatert 27.05.15