Capacitor Building Guided Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Capacitor Building Guided Inquiry
Beskrivelse Guided Inquiry into the relationship C=eA/d for finding capacitance. Assumes familiarity with C=Q/V but reinforces this idea as well
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord area, capacitance, capacitor, dielectric, guided, inquiry
Simuleringer Capacitor Lab


Forfattere Tom O'Dell
Skole / Organisasjon Hanover Park High School
Lastet opp 05.06.13
Oppdatert 05.06.13