Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric Effect
Beskrivelse Determination of Planck constant and work function of a metal
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord photons, plank, work
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere MEHMET EMIN KALE
Skole / Organisasjon ENKA HIGH SCHOOL
Lastet opp 29.05.13
Oppdatert 08.06.13