Initial Magnetism Investigation (Inquiry Based)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Initial Magnetism Investigation (Inquiry Based)
Beskrivelse Students will "discover" the relationship between magnetic field strength and distance for a bar magnet. They will also "discover" the relationship between magnetic field strength and distance, number of loops, and voltage for an electromagnet.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord electromagnets, inquiry, magnetism, magnets, solenoids
Simuleringer Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattere Bruce Palmquist
Skole / Organisasjon Central Washington University
Lastet opp 19.05.13
Oppdatert 19.05.13