Simu-lab: Masses and Springs


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Simu-lab: Masses and Springs
Beskrivelse
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Hook's law, graphing
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Shannon
Skole / Organisasjon BCCE, Canada
Lastet opp 08.05.13
Oppdatert 08.05.13