Beer의 법칙 사용지침서(User Manual)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Beer의 법칙 사용지침서(User Manual)
Beskrivelse Beer의 법칙 시뮬에이션의 사용지침서입니다.
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord 농도, 용액, 투광도, 파장, 흡광도, Beer의 법칙
Simuleringer Beer's lov laboratorium


Forfattere 이화국(Wha Kuk Lee)
E-post for kontakt whakuklee@gmail.com
Skole / Organisasjon Chonbuk National University
Lastet opp 27.04.13
Oppdatert 01.05.13