Interactive Photoelectric Effect Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Interactive Photoelectric Effect Lab
Beskrivelse This is an introductory, small group tutorial for AP Physics students.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord photoelectric, photon, physics, stopping voltage
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Bob Schaefer
Skole / Organisasjon Coram Deo Academy
Lastet opp 18.04.13
Oppdatert 18.04.13