Snell's law Lab - Inquiry based


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Snell's law Lab - Inquiry based
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Snell's law, incidence, index of refraction, medium, refraction
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere Argirios Paschos
Skole / Organisasjon Ionideio HS
Lastet opp 28.03.13
Oppdatert 29.03.13