Measuring Current in a Series Circuit


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Measuring Current in a Series Circuit
Beskrivelse Through this simulation, you will learn how to construct a series circuit, what a resistor's purpose is and how to measure the electrical current.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuit, current, electricity, elementary, science, series, series circuit
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Darya K.
Skole / Organisasjon Hunter College Elementary School
Lastet opp 24.03.13
Oppdatert 24.03.13