Force


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Force
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Begrepsspørsmål
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Force, Friction, Sum of Forces
Simuleringer Forces and Motion: Basics


Forfattere Allison Reich
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 17.03.13
Oppdatert 17.03.13