Get in Motion!


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Get in Motion!
Beskrivelse In this activity you will investigate the physical science of motion. The Moving Man sim will be used to test and observe position and velocity.
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Bennett, Charisma Bennett, get in motion, motion
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Charisma Bennett
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 16.03.13
Oppdatert 16.03.13