Pressure vs Temperature for Ideal Gases


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Pressure vs Temperature for Ideal Gases
Beskrivelse Pressure temperature relationship of an ideal gas is investigated. Absolute zero is determined
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Absolute Zero, Celcius, Ideal Gas Law, Kelvin, Pressure, Temperature
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Duane Dolejsi
Skole / Organisasjon Northern State University
Lastet opp 30.12.12
Oppdatert 30.12.12