Static Pressure


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Static Pressure
Beskrivelse This is an easy 2 page intro to fluids for my AP Physics B class. It leads students to explore pressure at depth, Pascal's Principle, hydraulic pistons, and the difference between absolute and gauge pressure. We will have previously discussed density and pressure. AP Physics B students will also need Archimedes' Principle and Fluid Dynamics labs.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord fluids, pressure, static
Simuleringer Fluidtrykk og gjennomstrømming


Forfattere Ray Smola
Skole / Organisasjon Heidelberg HS
Lastet opp 04.12.12
Oppdatert 04.12.12