Middle School Science


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Middle School Science
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord balanced forces, unbalanced forces
Simuleringer Forces and Motion: Basics


Forfattere Julia Benson
Skole / Organisasjon Sacred Heart School
Lastet opp 28.10.12
Oppdatert 19.05.15