Neuron Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Neuron Lab
Beskrivelse Introduction to the functioning of the neuron.
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord neuron
Simuleringer Neuron


Forfattere Karl Matulis
Skole / Organisasjon Gardiner Area High School
Lastet opp 24.10.12
Oppdatert 24.10.12