Flexible Quadratics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Flexible Quadratics
Beskrivelse Students investigate changing the coefficients in a quadratic equation
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Equations, Graph, Quadratic
Simuleringer Equation Grapher


Forfattere Andrew Marshallsay
Skole / Organisasjon Henley High School
Lastet opp 10.10.12
Oppdatert 10.10.12