Virtual Circuit Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Circuit Lab
Beskrivelse Explore relationships in a parallel and series circuit and use those to explain what is going on in a simple combination circuit.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuits
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Joanna MacDonald
Skole / Organisasjon St Francis High School, Sacramento
Lastet opp 08.10.12
Oppdatert 06.05.13